Dung dịch tắm gội, Chăm sóc da

Dung dịch tắm gội, Chăm sóc da - Tất cả sản phẩm Dung dịch tắm gội và vệ sinh
1.481 sản phẩm
Trang 1/31

[{"content": ["S\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u0103m s\u00f3c c\u01a1 th\u1ec3 cho b\u00e0 b\u1ea7u \u2013 An to\u00e0n v\u00e0 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng\r\nSau khi sinh, ph\u1ee5 n\u1eef th\u01b0\u1eddng \u0111\u00e1nh m\u1ea5t v\u00f3c d\u00e1ng, da kh\u00f4, ch\u1ea3y x\u1ec7, n\u1ee9t n\u1ebb, c\u1ea3m gi\u00e1c m\u1ec7t m\u1ecfi li\u00ean t\u1ee5c k\u00e9o d\u00e0i. T\u00ecnh tr\u1ea1ng n\u1ebfu nh\u01b0 k\u00e9o d\u00e0i s\u1ebd khi\u1ebfn c\u01a1 th\u1ec3 c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi ph\u1ee5 n\u1eef s\u1ebd kh\u00f4ng c\u00f2n ho\u00e0n h\u1ea3o n\u1eefa. V\u00ec v\u1eady, m\u1ed9t s\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u0103m s\u00f3c c\u01a1 th\u1ec3 cho c\u00e1c b\u00e0 m\u1eb9 sau khi sinh l\u00e0 r\u1ea5t c\u1ea7n thi\u1ebft. C\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m nh\u01b0 tinh d\u1ea7u d\u01b0\u1ee1ng da , b\u1ed9 ch\u0103m s\u00f3c m\u1eb7t h\u1eefu c\u01a1, hi\u1ec7n \u0111ang c\u00f3 m\u1eb7t t\u1ea1i CuaHang.net v\u1edbi m\u1ee9c gi\u00e1 t\u1ed1t \u0111\u1ec3 cho c\u00e1c b\u1ea1n tho\u1ea3i m\u00e1i ch\u1ecdn l\u1ef1a.\r\n

Nh\u1eefng ti\u00eau ch\u00ed \u0111\u1ec3 ch\u1ecdn m\u1ed9t s\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u0103m c\u01a1 th\u1ec3 ph\u00f9 h\u1ee3p:

\r\n- Th\u00e0nh ph\u1ea7n: C\u00e1c b\u1ea1n n\u00ean tr\u00e1nh nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 ch\u1ea5t Aluminum, Triclosan, Avobenzone, Homosalate v\u00ec n\u00f3 kh\u00f4ng t\u1ed1t v\u1edbi b\u00e0 b\u1ea7u sau sinh. N\u00ean \u01b0u ti\u00ean ch\u1ecdn s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 nh\u1eefng th\u00e0nh ph\u1ea7n t\u1ef1 nhi\u00ean. \u0110\u1ed1i v\u1edbi c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u0103m s\u00f3c da, hay t\u00f3c n\u00ean ch\u1ecdn nh\u1eefng th\u00e0nh ph\u1ea7n c\u00f3 chi\u1ebft xu\u1ea5t t\u1eeb c\u00e2y l\u00f4 h\u1ed9i, hoa h\u1ed3ng, nh\u00e2n s\u00e2m, b\u1ed3 k\u1ebft, th\u1ea3o m\u1ed9c nh\u1eefng th\u00e0nh ph\u1ea7n \u0111\u00f3 r\u1ea5t t\u1ed1t cho \u0111\u1ec3 b\u1ea3o v\u1ec7 cho da \u0111\u1ea7u c\u0169ng nh\u01b0 da m\u1eb7t c\u1ee7a m\u1eb9. C\u00f2n ri\u00eang nh\u1eefng th\u1ef1c ph\u1ea9m ph\u1ee5c h\u1ed3i s\u1ee9c kh\u1ecfe, c\u00e1c b\u1ea1n n\u00ean ch\u1ecdn nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 th\u00e0nh ph\u1ea7n t\u1eeb c\u00e1c lo\u1ea1i h\u1ea1t nh\u01b0 h\u1ea1t \u00f3c ch\u00f3, h\u1ea1t \u0111\u1eadu,... v\u00e0 nh\u1eefng ch\u1ea5t vitamin A, C, E b\u1ed5 sung cho m\u1eb9. Gi\u00fap cho s\u1ee9c kh\u1ecfe m\u1eb9 b\u1ea7u t\u1ed1t h\u01a1n\r\n- Nhu c\u1ea7u: Sau khi sinh, t\u00f3c th\u01b0\u1eddng b\u1ecb r\u1ee5ng, da c\u00f3 th\u1ec3 r\u1ea1n n\u1ee9c, ch\u00ednh v\u00ec th\u1ebf c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m nh\u01b0 Kem tr\u1ecb r\u1ea1n da, D\u1ea7u g\u1ed9i ng\u0103n r\u1ee5ng t\u00f3c sau sinh l\u00e0 m\u1ed9t s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u1ea7n thi\u1ebft m\u00e0 b\u1ea1n n\u00ean ch\u1ecdn. M\u1eb7c kh\u00e1c, sau sinh, c\u01a1 th\u1ec3 ng\u01b0\u1eddi m\u1eb9 r\u1ea5t c\u1ea7n b\u1ed5 sung dinh d\u01b0\u1ee1ng, v\u00ec th\u1ebf m\u00e0 b\u1ea1n n\u00ean ch\u1ecdn nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m nh\u01b0 Ng\u0169 c\u1ed1c dinh d\u01b0\u1ee1ng, Vi\u00ean u\u1ed1ng Vitamin \u0111\u1ec3 gi\u00fap c\u1ea3i thi\u1ec7n s\u1ee9c kh\u1ecfe m\u1eb9 b\u1ea7u t\u1ed1t h\u01a1n.\r\n- Gi\u00e1 th\u00e0nh: \u1ede m\u1ed7i s\u1ea3n ph\u1ea9m s\u1ebd c\u00f3 t\u1eebng lo\u1ea1i gi\u00e1 kh\u00e1c nhau. V\u1edbi nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u0103m s\u00f3c da, t\u00f3c th\u00ec r\u01a1i v\u00e0o kho\u1ea3ng t\u1eeb 200.000 \u0111\u1ebfn h\u01a1n 500.000 ngh\u00ecn, c\u00f2n nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m ph\u1ee5c h\u1ed3i s\u1ee9c kh\u1ecfe th\u00ec c\u00f3 m\u1ee9c gi\u00e1 t\u1eeb 500.000 tr\u1edf l\u00ean. C\u00e1c b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 tham kh\u1ea3o \u0111\u1ec3 c\u00f3 cho m\u00ecnh m\u1ed9t s\u1ea3n ph\u1ea9m v\u1eeba ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng l\u1ea1i v\u1eeba h\u1ee3p t\u00fai ti\u1ec1n\r\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: c\u00e1c nh\u00e3n hi\u1ec7u t\u1ed1t cho b\u1ea1n tham kh\u1ea3o nh\u01b0 Wonmom, Elevit, Oillan mama,...

\r\n

S\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u0103m s\u00f3c da

\r\n- S\u1ea3n ph\u1ea9m: Combo ch\u0103m s\u00f3c da m\u1eb7t, s\u1eefa t\u1eafm tr\u1eafng ch\u0103m s\u00f3c da d\u00e0nh ri\u00eang cho b\u00e0 b\u1ea7u,....\r\n- Ph\u00e2n lo\u1ea1i: S\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u0103m s\u00f3c da m\u1eb7t v\u00e0 body. V\u1edbi nh\u1eefng th\u00e0nh ph\u1ea7n chi\u1ebft xu\u1ea5t t\u1eeb thi\u00ean nhi\u00ean, tinh ch\u1ea5t collagen mang l\u1ea1i s\u1ef1 t\u1ef1 tin v\u1edbi l\u00e0n da c\u0103ng m\u1ecbn v\u00e0 tr\u1eafng h\u1ed3ng cho c\u00e1c b\u00e0 b\u1ea7u sau sinh. \r\n- Xu\u1ea5t x\u1ee9: H\u00e0ng nh\u1eadp kh\u1ea9u ch\u00ednh h\u00e3ng t\u1eeb c\u00e1c n\u01b0\u1edbc Hoa K\u1ef3, Nh\u1eadt, Canada,.. v\u1edbi ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng uy t\u00edn mang l\u1ea1i ni\u1ec1m tin cho ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng\r\n- C\u00f4ng d\u1ee5ng: Sau khi sinh, c\u00e1c l\u00e0n da th\u01b0\u1eddng ch\u1ea3y x\u1ec7, c\u00f3 n\u1ebfp nh\u0103n. Nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea7m n\u00e0y h\u1ed7 tr\u1ee3 t\u00e1i t\u1ea1o b\u1eb1ng nh\u1eefng tinh ch\u1ea5t t\u1ef1 nhi\u00ean, v\u1eeba an to\u00e0n l\u1ea1i hi\u1ec7u qu\u1ea3\r\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: oillan mama, Elevit, Wonmom,.....

\r\n

S\u1ea3n ph\u1ea9m ph\u1ee5c h\u1ed3i s\u1ee9c kh\u1ecfe sau sinh:

\r\n- S\u1ea3n ph\u1ea9m: Detox gi\u1ea3m c\u00e2n, Ng\u0169 c\u1ed1c dinh d\u01b0\u1ee1ng cho m\u1eb9, Vi\u00ean u\u1ed1ng Vitamin t\u00e1i t\u1ea1o da nh\u0103n,...\r\n- Th\u00e0nh ph\u1ea7n dinh d\u01b0\u1ee1ng: C\u00e1c lo\u1ea1i vitamin t\u1ed5ng h\u1ee3p tinh ch\u1ea5t t\u1eeb nhi\u1ec1u ngu\u1ed3n nguy\u00ean li\u1ec7u kh\u00e1c nhau nh\u01b0 rau c\u1ee7, c\u00e1c lo\u1ea1i h\u1ea1t, tr\u00e1i c\u00e2y,... cung c\u1ea5p 1 li\u1ec7u tr\u00ecnh ph\u1ee5c h\u1ed3i v\u00f3c d\u00e1ng sau sinh cho c\u00e1c m\u1eb9. \r\n- Ngu\u1ed3n g\u1ed1c: C\u00e1c th\u1ef1c ph\u1ea9m dinh d\u01b0\u1ee1ng \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00e1c n\u01b0\u1edbc uy t\u00edn cung c\u1ea5p nh\u01b0 M\u1ef9, \u00dac, Nh\u1eadt B\u1ea3n, H\u00e0n Qu\u1ed1c. V\u1edbi d\u00e2y chuy\u1ec1n kh\u00e9p k\u00ednh c\u00f9ng c\u00f4ng ngh\u1ec7 hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i, cho m\u1ed9t s\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng v\u00e0 hi\u1ec7u qu\u1ea3\r\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Alta Pharma, DAS Gesunde, Nature Way,....

\r\n

Mua s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u01a1 th\u1ec3 cho b\u00e0 b\u1ea7u t\u1ea1i CuaHang.net v\u1edbi m\u1ee9c gi\u00e1 t\u1ed1t nh\u1ea5t

\r\nH\u00e3y c\u00f9ng b\u1ea1n b\u00e8 truy c\u1eadp CuaHang.net \u0111\u1ec3 t\u00ecm mua cho m\u00ecnh nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m y\u00eau th\u00edch t\u1ea1i \u0111\u00e2y. C\u00f9ng v\u1edbi d\u1ecbch v\u1ee5 thanh to\u00e1n \u0111\u01a1n gi\u1ea3n nhanh ch\u00f3ng, th\u00ec ch\u00ednh s\u00e1ch giao h\u00e0ng t\u1eadn n\u01a1i c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u kh\u00e1ch h\u00e0ng h\u00e0i l\u00f2ng. N\u00e0o c\u00f9ng mua nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u0103m s\u00f3c c\u01a1 th\u1ec3 b\u00e0 b\u1ea7u t\u1ea1i CuaHang.net \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eadn c\u00e1c khuy\u1ebfn m\u00e3i h\u1ea5p d\u1eabn.

\r\n"], "heading": "S\u1ea2N PH\u1ea8M CH\u0102M S\u00d3C C\u01a0 TH\u1ec2 CHO B\u00c0 B\u1ea6U \u2013 AN TO\u00c0N V\u00c0 CH\u1ea4T L\u01af\u1ee2NG"}]

Xu hướng Dung dịch tắm gội, Chăm sóc da