Máy xông da mặt

Máy xông da mặt - Tất cả sản phẩm Máy xông da mặt
2.327 sản phẩm
Trang 1/49

[{"content": ["L\u00e0n da bao gi\u1edd c\u0169ng c\u1ea7n \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u0103m s\u00f3c k\u0129 c\u00e0ng. V\u00ec th\u1ebf b\u00ean c\u1ea1nh vi\u1ec7c s\u1eed d\u1ee5ng c\u00e1c lo\u1ea1i m\u1ef9 ph\u1ea9m th\u00ec vi\u1ec7c \u1ee9ng d\u1ee5ng h\u01a1i n\u01b0\u1edbc \u0111\u1ec3 l\u00e0m \u0111\u1eb9p l\u00e0 \u0111i\u1ec1u r\u1ea5t h\u1eefu hi\u1ec7u v\u00e0 \u0111\u1ed9c \u0111\u00e1o. C\u00e1c d\u00f2ng m\u00e1y x\u00f4ng m\u1eb7t l\u00e0m \u0111\u1eb9p ra \u0111\u1eddi gi\u00fap ph\u00e1i \u0111\u1eb9p ch\u1ee7 \u0111\u1ed9ng h\u01a1n t\u1ea1i nh\u00e0, d\u1ec5 d\u00e0ng thao t\u00e1c l\u00e0m \u0111\u1eb9p m\u00e0 kh\u00f4ng m\u1ea5t nhi\u1ec1u th\u1eddi gian \u0111i spa. C\u00f9ng mua ngay cho m\u00ecnh lo\u1ea1i m\u00e1y x\u00f4ng m\u1eb7t th\u00edch h\u1ee3p nh\u1ea5t t\u1ea1i website CuaHang.net. B\u1ea1n s\u1ebd c\u1ea3m th\u1ea5y ti\u1ec7n l\u1ee3i v\u00e0 y\u00eau b\u1ea3n th\u00e2n m\u1ecdi l\u00fac m\u1ecdi n\u01a1i.\n

Nh\u1eefng ti\u00eau ch\u00ed ch\u1ecdn mua m\u00e1y x\u00f4ng m\u1eb7t theo \u0111\u00fang nhu c\u1ea7u kh\u00e1ch h\u00e0ng

\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: hi\u1ec7n nay m\u00e1y x\u00f4ng m\u1eb7t tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng c\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u ch\u1ea5t li\u1ec7u kh\u00e1c nhau. \u0110\u1ec3 b\u1ea1n s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ec1n l\u00e2u v\u00e0 d\u1ec5 d\u00e0ng lau ch\u00f9i khi c\u1ea7n thi\u1ebft, b\u1ea1n h\u00e3y t\u1ef1 tin ch\u1ecdn nh\u1eefng lo\u1ea1i b\u1eb1ng nh\u1ef1a cao c\u1ea5p nh\u01b0 nh\u1ef1a ABS. Ngo\u00e0i ra c\u00e1c d\u00f2ng m\u00e1y b\u1eb1ng th\u1ee7y tinh c\u0169ng r\u1ea5t \u0111\u01b0\u1ee3c \u01b0a chu\u1ed9ng b\u1edfi c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng gi\u1eef h\u01a1i n\u00f3ng cao.\n- Gi\u00e1 th\u00e0nh: gi\u00e1 th\u00e0nh c\u1ee7a nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u00e1y x\u00f4ng m\u1eb7t \u1edf m\u1ee9c trung b\u00ecnh v\u00e0 \u0111a d\u1ea1ng theo nhu c\u1ea7u. Nh\u1eefng lo\u1ea1i m\u00e1y x\u00f4ng m\u1eb7t mini ch\u1ec9 c\u00f3 gi\u00e1 t\u1eeb 100,000 \u0111\u1ed3ng b\u1eb1ng nh\u1ef1a. C\u00e1c d\u00f2ng cao c\u1ea5p t\u1eeb 1,000,000 \u0111\u1ed3ng c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf th\u1ee7y tinh ho\u1eb7c h\u1ee3p kim kh\u00f4ng g\u1ec9.\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: nh\u1eefng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u uy t\u00edn s\u1ea3n xu\u1ea5t m\u00e1y x\u00f4ng m\u1eb7t hi\u1ec7n nay nh\u01b0 Beurer, Kingdom, Laica, Kemei,\u2026\n

M\u00e1y x\u00f4ng m\u1eb7t

\n- S\u1ea3n ph\u1ea9m: m\u00e1y x\u00f4ng m\u1eb7t l\u00e0m \u0111\u1eb9p da Laica, m\u00e1y x\u00f4ng m\u1eb7t h\u01a1i n\u00f3ng mini Kingdom, m\u00e1y x\u00f4ng m\u1eb7t mini Kemei, \u2026\n- Th\u00f4ng s\u1ed1 k\u1ef9 thu\u1eadt: \u0110\u1ed1i v\u1edbi m\u00e1y x\u00f4ng m\u1eb7t c\u1ee7a c\u00e1c nh\u00e3n hi\u1ec7u ch\u1ee7 y\u1ebfu s\u1ebd gi\u00fap s\u00e1t khu\u1ea9n da m\u1eb7t, h\u1ea1n ch\u1ebf l\u00e3o h\u00f3a da. M\u00e1y c\u00f3 b\u1ed3n x\u00f4ng nh\u1ecf g\u1ecdn, d\u1ec5 d\u00e0ng \u00e1p m\u1eb7t v\u00e0o s\u1eed d\u1ee5ng, c\u00f3 n\u00fat \u0111i\u1ec1u ch\u1ec9nh nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi l\u00e0n da. Ngo\u00e0i ra, m\u00e1y c\u00f3 khay \u0111\u1ef1ng n\u01b0\u1edbc bay h\u01a1i b\u1eb1ng nh\u00f4m cao c\u1ea5p ho\u1eb7c b\u1eb1ng nh\u1ef1a ABS c\u1ee9ng c\u00e1p, qua x\u1eed l\u00fd k\u1ef9 c\u00e0ng v\u00e0 \u0111\u1ed9 b\u1ec1n cao, gi\u00fap b\u1ea1n s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u01b0\u1ee3c trong m\u1ed9t th\u1eddi gian d\u00e0i m\u00e0 kh\u00f4ng s\u1ee3 b\u1ecb h\u01b0 h\u1ea1i. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, m\u00e1y ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng \u00eam \u00e1i v\u00e0 kh\u00f4ng g\u00e2y ti\u1ebfng \u1ed3n. S\u1ea3n ph\u1ea9m s\u1eed d\u1ee5ng ngu\u1ed3n \u0111i\u1ec7n t\u1ed1i \u0111a 220V, c\u00f4ng su\u1ea5t m\u1ea1nh 120W an to\u00e0n. \n- M\u00e0u s\u1eafc: ch\u1ee7 y\u1ebfu d\u00f2ng m\u00e0u tr\u1eafng ph\u1ed1i xanh, h\u1ed3ng \u2013 tr\u1eafng, m\u00e0u b\u1ea1c, xanh d\u01b0\u01a1ng nh\u1ea1t,\u2026\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: c\u00e1c th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u m\u00e1y x\u00f4ng m\u1eb7t uy t\u00edn nh\u01b0 Beurer, Kingdom, Laica, Kemei,\u2026

\n

Ch\u1ecdn mua s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u00e1y x\u00f4ng m\u1eb7t t\u1eeb website CuaHang.net

\nH\u1ec7 th\u1ed1ng mua s\u1eafm tr\u1ef1c tuy\u1ebfn CuaHang.net s\u1ebd gi\u00fap b\u1ea1n ch\u1ecdn \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1eabu m\u00e1y x\u00f4ng m\u1eb7t cao c\u1ea5p, ti\u1ec7n d\u1ee5ng nh\u1ea5t. CuaHang.net ch\u1eafc ch\u1eafn s\u1ebd kh\u00f4ng l\u00e0m b\u1ea1n th\u1ea5t v\u1ecdng. CuaHang.net s\u1ebd h\u1ed7 tr\u1ee3 giao h\u00e0ng t\u1eadn nh\u00e0 nhanh ch\u00f3ng v\u1edbi c\u01b0\u1edbc ph\u00ed v\u00f4 c\u00f9ng ph\u00f9 h\u1ee3p. C\u00f9ng MUA v\u00e0 h\u01b0\u1edfng nhi\u1ec1u \u01b0u \u0111\u00e3i \u0111\u1ed9c quy\u1ec1n c\u1ee7a CuaHang.net ngay h\u00f4m nay.

"], "heading": "M\u00c1Y X\u00d4NG M\u1eb6T \u2013 THI\u1ebeT B\u1eca L\u00c0M \u0110\u1eb8P T\u1ea0I NH\u00c0 CHO M\u1eccI PH\u1ee4 N\u1eee"}]

Xu hướng Máy xông da mặt